Gdpr & Cookies

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Flowers4you.ro garantează dreptul dvs la protecția datelor cu caracter personal, în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Când creați un cont Flowers4you, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

În cadrul paginii dvs. personale (Cont client) aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: numere de telefon și adrese postale;

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare. Acest tip de date nu au caracter personal, ci strict tehnice, abstracte, pe baza carora nu puteți fi identificat sau localizat.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Cât timp mentineți activ un cont Flowers4you.ro datele dvs personale vor fi stocate in baza de date a magazinului online. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

a) Crearea și administrarea contului creat pe website;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Flowers4you.

Anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
Ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate exclusiv pe teritoriul României.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Close
Click for more products.
No produts were found.

Menu

MENIU